Företag & Ägare

Du som delägare eller företagare har oftast helt andra förutsättningar att skapa mervärden än vad en anställd har. Detta är något som du verkligen borde ta i beaktning när du sätter upp din spar-/försäkringslösning. Om du t.ex. omfattas av 3:12 reglerna så vet du säker att utdelningen är förmånligt beskattad i förhållande till inkomst av tjänst, kanske kan du även nyttja det för ditt ”pensionssparande”? Det är även viktigt att se till så att du täcker alla eventuella risker vid sjukdom eller olycksfall, hur skulle firmans lönsamhet påverkas om du blev arbetsoförmögen?

Vi vill att du som företagare ska känna dig trygg och på ett enkelt sätt kunna överblicka vilka effekter dina lösningar medför för dig och dina närstående.

Exempel på tjänster:

- Tjänstepension
- Direktpension
- Sjuk- & Olycksfallsförsäkring
- Sjukvårdsförsäkring
- Liv & Kompanjonsförsäkring
- Premiebefrielseförsäkring

Vill du ha en kostnadsfri analys av hur ditt företag kan effektivisera sina försäkringar och avsättningar? Klicka här

Är du istället intresserad av vet mer om hur du t.ex kan effektivisera bolagets kassaförvaltning etc? Klicka här