Förvaltning

Nobu ser kapitalförvaltning som ett hantverk där det krävs erfarenhet, kompetens och ödmjukhet för att lyckas över tid. Vi förlitar oss inte på några gamla sanningar, utan jobbar aktivt med analys och kravställning av marknadens mest framstående aktörer. Detta för att du som kund ska känna dig trygg med att vi alltid gör vårt yttersta för att just du ska nå din mål. Vi vill även erbjuda en så transparent rådgivningsmiljö som möjligt, varför vi erbjuder ett brett utbud av ersättningsupplägg.

Vårat överlägset mest efterfrågade koncept: Nettoförvaltning

Vad är nettoförvaltning?

Vi tror på att bedriva en transparent affärsmodell där det är tydligt vilken intäkt vi som bolag har, och sedan skapa skräddarsydda lösningar åt våra kunder med de bästa möjliga produkterna/värdepapperna efter kundens situation. Detta möjliggör i sin tur att kunden kan känna sig trygg i att vi alltid ser till kundens bästa oavsett vilken lösning som föreslås. Samtidigt som vi aktivt följer upp våra kunders portföljer och kan genomföra förändringar eller ej baserat på kundens behov, inte tvärt om.

Varför skall man ha nettoförvaltning?

I stort sett hela den så kallade ”rådgivningsbranschen” drivs av provisioner och ersättningar som gör att rådgivarna har incitament att föreslå vissa placeringar/lösningar. Dessa lösningar är oftast primärt drivna av att rådgivaren skall erhålla ersättning och sällan för att maximera kundnyttan. Kontentan blir att kunden får en alldeles för dyr och ofta långt ifrån optimal förvaltning. Man kompromissar helt enkelt med kundens potential för att själv maximera sina egna intäkter.

Vad innebär nettoförvaltning för kunden?

Vi skapar individuella portföljer baserat på kundens önskemål om risk/avkastning och placeringshorisont avvägt i förhållande till vilken erfarenhet/kunskap kunden har. Vi tar sedan ut en löpande avgift i förhållande till hur mycket kapital som förvaltas. Alla placeringar/värdepapper handlas därefter till ett nettopris, vilket innebär att vi återlägger alla eventuella provisioner och ersättningar som vanligtvis hade tillfallit rådgivaren. Vi vill helt enkelt skapa så bra förutsättning som möjligt för att uppnå målen våra kunder har, utan att behöva kompromissa med förvaltningen.

Skulle du vilja veta mer om hur nettoförvaltning fungerar i praktiken, eller våra andra upplägg? Klicka här