GDPR

Nobu kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med GDPR. I samband med att vi inleder eller i vissa fall innan vi inleder en affärsrelation kommer Nobu att samla och lagra personuppgifter. Informationsinsamlingen görs för att Nobu ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot dig som kund enligt lag. Sådant fullgörande innebär att information kommer att samlas in, bearbetas och utlämnas till samarbetspartners.

Rådgivningsdokumentationen är ett exempel på sådan informationsinsamling. Personuppgifterna kan dessutom fungera som underlag för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik. Informationen kommer vanligtvis inhämtas från dig som kund men för att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, t ex uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.

Om du vill veta vilka uppgifter Nobu har registrerat om dig så har du rätt att få ta del av den informationen. Sådan begäran skall inkomma skriftligen till info@nobu.se och behandlas kostnadsfritt en gång per år.

Om du vill bli borttagen från våra system så begär detta skriftligen till info@nobu.se