Inget skitsnack

Ekonomisk rådgivning som det borde vara.

Läs mer
Vision

Problemet &

Vår lösning

Vi vet att många företagare har svårt att hitta tiden i den dagliga verksamheten att se över frågeställningar när det kommer till försäkringar, pensioner och förvaltning. Vi upplever även att betydande frågeställningar gällande själva företagandet som t.ex uttagsoptimering, förhandlingar med bank och leverantörer åsidosätts till förmån för mer akuta ärenden.

Vi på Nobu har därför som målsättning att erbjuda marknadens mest kompletta totalrådgivning inom finansiella beslut. Våra verksamhetsområden inkluderar ekonomisk rådgivning inom sparande och försäkringar, konsultation gällande ekonomiska frågor, förändringsarbeten och projektledning av ekonomisk karaktär. Allt samlat under ett varumärke, för att du helt ska kunna fokusera på din dagliga verksamhet.

Tjänster

Förvaltning

Vi arbetar med kapitalförvaltning och strategisk investeringsrådgivning.

Försäkring

Nobu AB jobbar med rådgivning inom liv- & pensionförsäkringar m.m.

Konsultation

Nobu Konsult AB jobbar med rådgivning och stöd till ägarledda företag.

Förvaltning

Vi fungerar aldrig som mellanhand för några transaktioner, utan enbart som rådgivare.

Vi tror inte att ”enkla lösningar & paketeringar” egentligen passar någon kund. Vi ser detta som ett hantverk som kräver erfarenhet, kompetens och ödmjukhet inför uppgiften. Vi jobbar inte med några egna produkter, utan fungerar som en fristående rådgivare. Vi arbetar aktivt med analys och kravställning för våra kunder mot finansmarknadens relevanta aktörer, och upprätthåller sedan en löpande återkoppling till våra kunder.

Våra kunder ska alltid känna sig trygga med att vi har deras intressen som vår hösta prioritet, varför vi erbjuder ett brett utbud av olika ersättningsupplägg. Vi fungerar heller aldrig som mellanhand för några transaktioner, utan enbart som rådgivare.

Inget skitsnack, utan ekonomisk rådgivning som det borde vara.

Försäkring

MÅNGA STÅR KVAR I GAMLA LÖSNINGAR

Vi vet att försäkring är bland det mest uttjatade frågorna för företagare, vilket medfört att många står kvar i sina gamla lösningar då man har svårt att bedöma informationsflödet. Här handlar det om att tänka utanför traditionella mönster, då du som ägare har väldigt många fler möjligheter än vad en anställd har.

Vi nöjer oss därför inte bara med att kartlägga ditt behov av tjänstepensionskapital, utan kartlägger såväl din privata situation som ditt bolags ekonomiska förutsättningar. Därefter lämnar vi ut en skriftlig analys på din befintliga situation, med alternativa lösningar och konkreta effekter av dessa.

Inget skitsnack, utan ekonomisk rådgivning som det borde vara.

Konsultation

Det är inte visionerna som saknas

Vi har under en längre tid arbetat med ägarledda företag och sett vilka frågeställningar man löpande brottas med. Det är allt från förhandlingar med banken och leverantörer till struktur- och utvecklingsfrågor m.m. Vi upplever sällan att det är visionerna som saknas hos våra kunder, utan snarare information om hur man realisera dessa. Här är vår målsättning att kunna fungera som ett stöd och bollplank, dels för att effektivisera tidsåtgången men även för att säkerställa att kunden har rätt beslutsunderlag.

Genom vårt breda kontaktnät och erfarenhet av att jobba med ägarledda bolag har vi oftast stött på dessa problem tidigare, och kan förhoppningsvis ge ett bättre beslutsunderlag på ett tidsmässigt effektivt sätt. Skulle det vara så att vi stöter på problem av mer avancerad karaktär än vad vi kan hantera internt, så ser vi givetvis till att rätt kompetens kan kopplas in för att lösa problemet.

Inget skitsnack, utan ekonomisk rådgivning som det borde vara.

Kontakta oss